Page 2 of 4

Re: would virginity be an issue?

Posted: Mon Nov 19, 2018 9:35 am
by Asyong
Noong bata bata pa ako gusto ko ako talaga yung una. Pero ngayong matured na, di na magalaga yun. Ang mahalaga ako yung huli at makakasama nya habang buhay.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Fri Dec 07, 2018 5:48 am
by buratsi5000
not an issue

Re: would virginity be an issue?

Posted: Sun Dec 09, 2018 8:08 pm
by crazy_viper2387
Dati noong batang isip pa oo. Pero ngayn hindi na importante basta nagkakaintindihan at mahal niyo isat isa ng totoo. 👍🏼

Re: would virginity be an issue?

Posted: Thu Dec 13, 2018 3:28 pm
by Slithice69
No. Basta wag lang pa virgin. Hahaha.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Fri Dec 14, 2018 2:10 pm
by NinongHades
Never, bakit naman sya magiging issue. 2018 na, normal na ang hindi virgin.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Sat Feb 02, 2019 2:39 pm
by Diablosx8
not an issue

Re: would virginity be an issue?

Posted: Thu Feb 14, 2019 7:09 am
by foreplay_artist
Not an issue.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Tue Mar 12, 2019 6:00 pm
by teio
In this day and age, no. Accept, understand, and appreciate.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Tue Mar 19, 2019 2:30 pm
by badthomas
It would be very interesting to hook up with a virgin. But you know, its just like an icing on top of a cake. What matters most is the experience and how much effort someone is willing to give you to satisfy your cravings haha.

Re: would virginity be an issue?

Posted: Thu Apr 11, 2019 7:18 am
by bcsiy10385
Nope not an issue for me.